Langeland Kommune

Naturturisme

Naturturisme er et interessentskab der ønsker at udvikle områdets natur- og kulturmiljø

 Cykelturisme på Langeland

Naturturisme I/S er et kommunalt interessentskab ejet af de fire syd- og midtfynske kommuner - Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø.

På baggrund af de gode erfaringer og resultater med Mål 2 projektet "Naturturisme i Det Sydfynske Øhav" har de fire kommuner besluttet at videreudvikle områdets potentialer inden for natur- og kulturmiljøer for at styrke turismen og bosætningen.

Sidst opdateret: 22. februar 2016