Langeland Kommune

Byregion Fyn

Et strategisk og politisk samarbejde mellem 9 fynske kommuner til fremme af regionens udvikling – en stærk ny måde at tænke kommunalt samarbejde

Med en fælles strategi og koordineret indsats står de fynske kommuner stærkere og kan mere effektivt gennemføre tværgående projekter. For eksempel en infrastrukturstrategi for Fyn - hvor lokale styrker, behov og mulige synergieffekter tænkes ind.

Byregion Fyn arbejder for at skabe en sammenhængende fynsk byregion, baseret på gensidig respekt og tillid. Vi sætter fælles strategiske retningslinjer, der danner et stærkt grundlag for vækst i erhvervslivet og bosætning i regionen.

Byregion Fyn arbejder med:

  • Kommunernes fælles planstrategi 
  • Strategisk infrastrukturplanlægning 
  • Strategisk energiplanlægning
  • Principper for byernes samspil og udvikling
  • Digital infrastrukturplan
  • Strategiske analyser og vidensformidling
  • Fælles politisk kommunikation
  • Politiske konferencer

Den politiske koordinering i Byregion Fyn sker i Borgmesterforum Fyn, den administrative koordinering i Kommunaldirektørforum med Byregion Fyn sekretariatet som koordinerende led for samarbejdet.

Sidst opdateret: 15. marts 2016