Langeland Kommune

Forebyggende hjemmebesøg

Tilbydes til dig der er blevet 75 år, og udføres af ældrekonsulenterne på Langeland

Formålet med besøgene er:

  • At yde en forebyggende og sundhedsfremmende indsats
  • At skabe tryghed og trivsel i den enkelte borgers liv
  • At yde råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder i kommunen og Region syd.

Er du 65 år kan du også få et besøg, hvis du fx har nedsat funktionsevne, kronisk sygdom, svært ved at overskue hverdagen, blevet enke/enkemand, har en ægtefælle, der er kommet på plejehjem, ingen netværk.
OBS: En lovændring medfører at 76-79 årige ikke længere tilbydes hjemmebesøg automatisk.

Kontakt ældrekonsulenterne:

Pia Helle – pihe@langelandkommune.dk,
Lene Nogel – ln@langelandkommune.dk, 
Tlf. 63 51 60 91 i hverdage kl. 8.30-9.00

 

Sidst opdateret: 13. september 2016