Langeland Kommune

Enhedspris til kommunens fritvalgsbevis for rengøring og anden praktisk bistand

Kommunen har brug for at finde en enhedspris pr. time inkl. moms, som afspejler markedsprisen for levering af rengøring og anden praktisk bistand i private hjem.

Enhedsprisen pr. time er den pris kommunen vil betale, når en borger, som er visiteret til rengøring eller anden praktisk bistand, vælger at gøre brug af sin mulighed for at vælge en anden leverandør end kommunen til udførelse af den visiterede ydelse.

Enhedspris vil også gælde for ordningen under kommunens Værdighedspolitik, hvor hjemmeplejemodtagere, som er visiteret til rengøring, får tilbudt 6 timers ekstra rengøring om året i eget hjem i perioden fra 15. august 2017 til den 31. december 2019. De 6 timers ekstra rengøring om året vil skulle udføres af private leverandører. Der er ca. 430 borgere, på nuværende tidspunkt, som er visiteret til rengøring. Borgerne vælger selv leverandøren og de vil få indflydelse på, hvad der skal rengøres i de 6 timer.

Såfremt I er interesseret i opgaven og kan leve op til kommunens krav, bedes I indsende jeres markedspris pr. time til Ældre og Sundhedschef Marianne Larsen, ml@langelandkommune.dk senest 28. juli 2017, kl. 12.00

På baggrund af de indkomne henvendelser udregnes enhedsprisen pr. time. I vil efterfølgende blive orienteret om enhedsprisen. Kommunen har følgende krav til interesserede firmaer:

  • Firmaet skal være CVR registreret
  • Medarbejderne skal være dansk talende
  • Rengøringsmidler og redskaber medbringes
  • Timeprisen er en totalpris, inklusiv kørsel, rengøringsmidler, redskaber og andre afledte udgifter
  • Den visiterede rengøring og den praktiske bistand skal svare til Langeland kommunes kvalitetstandard for praktiskbistand
  • Ved de 6 timers ekstra rengøring skal leverandøren leve op til punkterne i kvalitetsstandarden: Kompetencekrav til udføreren og udførerens forpligtelser
Evt. spørgsmål besvares på tlf. nr: 63516234 / 63516231 frem til og med den 21. juli 2017.

 

Sidst opdateret: 11. juli 2017