Langeland Kommune

Fyraftensmøde for lokale erhvervsdrivende

Onsdag den 5. december 2018 kl. 18–20. Rådhussalen, 2.sal, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

Dagsorden:

 • Velkomst og kort status omkring erhvervsfremmende tiltag v/borgmester Tonni Hansen og vicekommunaldirektør Jani Hansen
 • Virksomhedsvendte indsatser og samarbejdet med jobcenteret v/centerchef Torben Lønberg
 • Budget 2019 – gennemgang af anlægsinvesteringer i 2019 v/centerchef Rikke Fink
 • Status på leverandørportalen v/vicekommunaldirektør Jani Hansen og økonomikonsu-lent Bena Arifovic
 • ”Styrket erhverv i Gadeplan” - Oplæg om baggrunden, status og det videre forløb
  v/vicekommunaldirektør Jani Hansen og direktør for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland Anne Mette Wandsøe
 • Dialogdrøftelse ved bordene:
  • Hvordan fungerer samarbejdet med kommunen?
  • Hvad rører sig aktuelt og hvad skal vi være opmærksomme på i den kommende tid?
  • Kan vi sammen skabe andre former for dialog?
 • Opsamling af drøftelser
 • Afrunding

Vi ser frem til at fortsætte den konstruktive dialog og understøtte og videreudvikle det gode samarbejde.

Tilmelding til Helle Bendorf gerne pr. mail hbe@langelandkommune.dk eller pr. tlf. 6351 6209 senest den 3. december 2018.

 

Sidst opdateret: 23. november 2018