Langeland Kommune

Musikregulativ 2018 for Langeland Kommune

Bestemmelser om udendørs musikarrangementer

Langeland Kommune offentliggør hermed kommunens nye musikregulativ – "Regulativ for udendørs musikarrangementer".

Regulativet gælder for udendørs musikarrangementer i Langeland Kommune.

Regulativet er vedtaget af Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget den 19. marts 2018 og træder i kraft 1. juni 2018.

Lovhjemmel
Regulativet er vedtaget med hjemmel i § 20 stk. 2 Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter.

Klagemulighed
Der kan ikke klages over afgørelsen til anden administrativ myndighed, jf. § 21 stk. 2 i ovenstående bekendtgørelse.

Ønskes sagen indbragt for domstolene, skal det ske indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er offentliggjort.

Sidst opdateret: 09. maj 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17