Langeland Kommune

Udledningstilladelse, Roløkke Renseanlæg

Meddelt af Svendborg Kommune

Svendborg Kommune har givet udledningstilladelser til Roløkke Renseanlæg, Løkkeby Strandvej 8B, 5953 Tranekær jævnfør miljøbeskyttelseslovens kapitel 4, § 28.

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnets af enhver med retlig interesse i sagens udfald og af landsdækkende foreninger og organisationer jf. miljøbeskyttelseslovens kapitel 11.

Klagen skal være skriftlig og skal sendes inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt meddelt. Det vil sige klagefristen er til og med den 8. maj 2018.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnets, via den digitale klageportal.
Se nærmere på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Trine Thorup
akademiingeniør
Svendborg Kommune

Dir. Tlf. 62 23 34 33

Sidst opdateret: 10. april 2018

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17