Langeland Kommune

Regulativ for husholdningsaffald

er i høring i 4 uger

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 2. juli 2018 vedtaget forslag til regulativ for husholdningsaffald for Langeland Kommune.

Forslag til regulativ er fremlagt i offentlig høring i perioden 4. juli 2018 til den 1. august 2018.

Forslag til regulativ for husholdningsaffald indeholder følgende ændringer:

  • For dagrenovation bliver papirsækken erstattet af en container opdelt i to rum til henholdsvis bioaffald i det ene rum og restaffald i det andet rum.
  • Grundejere/borgere kan vælge afhentning/tømning af dagrenovation enten ved eksisterende standplads, eller ved skel og dermed opnå en rabat.
  • Ældre og/eller handicappede kan få dispensation til en standpladsløsning for dagrenovationen uanset om gældende regler er overholdt mod et særgebyr, såfremt Langeland Kommunes hjemmepleje anviser et behov.
  • Der husstandsomdeles container til genanvendeligt pap og papir. Containeren tømmes/afhentes hver 4 uge. På afhentnings-/tømningsdagen skal containeren stå ved skel.
  • I sommerhusområderne Hou, Stoense, Snøde- Hesselbjerg, Dageløkke, Helletofte, Botofte, Løkkeby, Spodsbjerg, Ristinge, Bukkemose, Fredmose, Stenbæk og Bagenkop etableres der affaldsøer, i alt 48 styk, som dem i tidligere forsøgsordning fra Spodsbjerg og Ristinge.
  • Kravet til sortering af dagrenovationen og genanvendelse skærpes for den enkelte grundejer/borger og det vil administrativt præciseres, hvordan den enkelte skal forholde sig til de stigende miljøkrav i forhold til det i dag kendte.

Bemærkninger til forslaget skal sendes skriftligt inden den 1. august 2018 til: Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing eller mail: teknik.miljoe@langelandkommune.dk

Sidst opdateret: 04. juli 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17