Langeland Kommune

Projekt "Regnvand til Vejlen"

Udledning af regnvand

En del af Rudkøbing er blevet separatkloakeret, og vi har i den forbindelse givet Langeland Forsyning A/S tilladelse til at regnvand fra tage og befæstede arealer kan udledes til Rudkøbing Vejler.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 af

  • ansøgeren
  • Sundhedsstyrelsen

  • enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med lovens § 99 og § 100. 

Klagen skal være skriftlig og skal sendes inden 4 uger efter at afgørelsen er offentligt meddelt. Det vil sige, at klagefristen udløber den 28. juni 2018.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal. Se nærmere herom på

 

Sidst opdateret: 02. juni 2018

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00