Langeland Kommune

Lohals Nordstrand

Højvandssikring

Vi har modtaget en ansøgning på vegne af beboerkredsen på Nordstrandsvej, samt del af Smedegade, om tilladelse til kystbeskyttelse ved Nordstrand i Lohals.

Højvandssikringen udføres på det offentlige areal mod Nordstranden på matr. nr. 3fz, Skiften Ejerlav, Hou, med et græsklædt jorddige inkl. etablering af betonsluse for, ved højvande/stormflod, at kunne lukke af med et stem.
Endvidere etablering af sikring med stem mod Syd/Lohals Havn på tværs af Nordstrandsvej.
Begge steder vil lukningen foregå med 75x150 mm træbomme.

Spørgsmål til projektet kan stilles til sagsbehandler Astrid Ejlersen, Teknik og Miljø, tlf. 6351 6043.

Ansøgningen er sendt i nabohøring i 14 dage fra den 9. oktober til den 23. oktober 2018 jf. Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og pogrammer og af konkrete projekter (VVM), lov om naturbeskyttelse, lov om jagt og vildtforvaltning og forskellige andre love, kapitel 1c §3. 

Sidst opdateret: 09. oktober 2018

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00