Langeland Kommune

Der skal oprettes et naturråd på Fyn, Langeland og Ærø

Organisationer og foreninger kan indstille medlemmer senest den 22. december 2017

I henhold til Lov om Planlægning skal der oprettes et naturråd på Fyn (Middelfart undtaget). Naturrådet skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Forslaget skal geografisk dække de kommuner, som det lokale naturråd dækker. Langeland og Ærø kommuner er en del af naturrådet for Fyn.

Faaborg-Midtfyn Kommune er udpeget som sekretariatskommune. Relevant materiale og flere oplysninger er på

Hvem kan indstille medlemmer?

Følgende organisationer eller foreninger kan anmode om at indgå i naturrådet på Fyn:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

Hver organisation eller forening kan indstille ét medlem og én suppleant til naturrådet.

Hvor mange medlemmer?

Naturrådet kan højst bestå af 20 medlemmer, og der skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forbindelse med planlægning for natur – altså en ligelig repræsentation af natur-, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side.

Derudover finder ligestillingsloven anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde. Hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen kan kravet fraviges. Hvis det er tilfældet, skal man kort redegøre for det i forbindelse med anmodningen om at indgå i naturrådet.

På baggrund af de anmodninger om deltagelse der indkommer, vil sekretariatskommunen, i samråd med de øvrige kommuner, sammensætte et naturråd med en ligelig vægtning af interesser og køn.

Derudover deltager en observatør fra hver kommune.

Anmodning skal sendes til Faaborg-Midtfyn Kommune

Anmodning om oprettelse af et naturråd skal sendes til sekretariatskommunen senest fredag den 22. december 2017 pr e-mail til gikje@fmk.dk. Anmodningen skal indeholde navn på organisation/forening, navn, mailadresse og tlf.nr. på medlem og suppleant.

Oprettelse af Naturråd

Naturrådets oprettelse og medlemmer bliver offentliggjort på Faaborg-Midtfyn Kommunes hjemmeside. Naturrådet skal senest være oprettet den 15. januar 2018.

 

Sidst opdateret: 27. november 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17