Langeland Kommune

Naturen undersøges og registreres

Kortlægning af naturområder

I løbet af sommeren 2019 vil du kunne møde en medarbejder fra Svendborg Kommune på din ejendom. Svendborg Kommune arbejder for Langeland Kommune, jf. Lov om forpligtende samarbejder.

Med landbrugspakken fra 2015 blev det besluttet, at kommunerne skal kortlægge en række ammoniakfølsomme naturområder for at kunne give en bl.a. hurtigere behandling af sager om udvidelse af husdyrbrug.

Kommunen er myndighed på området og har pligt til at føre tilsyn med den beskyttede natur, som blandt andet omfatter enge, moser og overdrev. Ved besøget vil vi notere hvilke planter, der vokser i naturområderne og vurdere områdernes generelle tilstand.

Når vi er færdige med vores registreringsarbejde, vil oplysningerne være tilgængelige via www.miljoeportal.dk. Du vil også kunne få information om natur på din ejendom ved at kontakte Svendborg Kommune.

Du kan se mere om reglerne om beskyttet natur på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/

Du er også velkommen til at kontakte Langeland Kommune på telefon 63516043 eller afdeling for Natur og Miljø i Svendborg Kommune på telefon 30175431. 

Sidst opdateret: 25. maj 2019

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00