Langeland Kommune

Natura 2000-handleplan for 2016 - 2021

Handleplan for kommunens del af Natura 2000-område 127, Sydfynske Øhav

Handleplanen beskriver hvordan statens overordnede Natura 2000-plan vil blive gennemført. Desuden bliver der redegjort for den gennemførte indsats for perioden 2010 – 2015.

Handleplanen har været i offentlig høring i perioden 20. oktober til 15. december 2016. Høringssvarene er samlet og behandlet i en "hvidbog".

Klagemulighed

Kommunens vedtagelse af handleplanen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Fristen for at klage udløber torsdag den 18. maj 2017.

Sidst opdateret: 22. april 2017

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00