Langeland Kommune

Markvandring i Piledybet lørdag den 20. oktober 2018 kl. 10.00

Hør om naturgenopretning og naturtyper

Som led i afslutningen af LIFE-projektet i Piledybet afholdes der markvandring.

Vi mødes ved nedkørslen til Bjørnhøj Strand, hvor vejen "Piledybet" begynder.
Vandringen varer maks. 2 timer.

Formålet er hovedsageligt fremvisning af stem til regulering af vandstand i Piledybet – til gavn for naturtyperne og for ynglefuglene (især rørdrum).
 
Men der vil også blive talt om afgræsning, rydning, projekterfaringer og fremtidig vedligehold af vandløb//udløb fra området. 
 
Markvandringer er arrangeret i samarbejde mellem Langeland Kommune og grundejerforeninger i området.
 
Spørgsmål til markvandringen kan rettes til Astrid Ejlersen på tlf. 63516043.

Sidst opdateret: 18. oktober 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17