Langeland Kommune

Spodsbjergvej 147 D, 5900 Rudkøbing. Midtlangeland Fjernvarme

Bygge- og anlægsarbejde kan sættes i gang før miljøgodkendelse

Midtlangeland Fjernvarme ønsker at udskifte sin halmkedel med et nyt halmfyret kedelanlæg. Derfor har varmeværket søgt om tillæg til sin miljøgodkendelse af den 10. juli 2012.

Kommunen har givet tilladelse til, at Midtlangeland Fjernvarme kan påbegynde bygge- og anlægsarbejdet i forbindelse med det ny kedelanlæg, før der foreligger en endelig miljøgodkendelse hertil.

Læs

Klagemulighed

I henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2 kan der ikke klages over tilladelsen til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde, inden miljøgodkendelsen er meddelt.

Der er i medfør af forvaltningsloven ret til aktindsigt.

Offentligheden har adgang til sagen med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

 

Sidst opdateret: 20. februar 2018

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17