Langeland Kommune

Krydsning af vandløb med spildevandsledning

Langeland Forsyning kan skyde spildevandsledning under vandløbene

Langeland Forsyning ønsker at krydse Tudserenden og renden ved Assemosen begge steder med en styret underboring, hvor der bliver skudt en spildevandsledning ind under vandløbene.

Langeland Kommune har efter vandløbsloven truffet afgørelse om tilladelse til begge underboringer.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via den digitale klageportal på nævnets hjemmeside:

Klagefristen udløber den 9. april 2019.

 

 

 

Sidst opdateret: 13. marts 2019