Langeland Kommune

Vandløbsprojekt i Holmsmose

er i høring til den 13. august 2018

I forbindelse med etablering af et vådområdeprojekt i Holmsmose på Langeland ønsker kommunen at omlægge dræn til overrisling på terræn, afbryde kanaler og grøfter indenfor projektområdet, blokere interne dræn samt etablere nyt udløb fra projektområdet.

Der er tale om tiltag, der er omfattet af vandløbslovens bestemmelser om regulering af vandløb. Vandløbsreguleringer er tiltag, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.
Regulering af dræn, grøfter og kanaler samt etablering af et nyt afløb fra projektområdet er tiltag, skal behandles efter bestemmelserne i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v. 1 og jf. vandløbslovens2 § 17.

I forbindelse med høringen afholdes en offentlig markvandring torsdag den 2. august 2018. Vi mødes ved P-arealet for enden af Snagestræde, kl. 16.00.

Sidst opdateret: 17. juli 2018

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00