Langeland Kommune

Holmsmose

- landzonetilladelse

Langeland Kommunes tilladelse efter planlovens §35 til ændret arealanvendelse ved anlæg af et ca. 30 hektar stort vådområde på matrikel (eller del af matrikel) 6b, 9a, 9b, 10a, 35ad, 35am, 35ao, 35h, 35x, 41 Klavsebølle By, Tullebølle samt på del af matrikel 84 Frellesvig By, Tullebølle.

 

 

Sidst opdateret: 11. september 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17