Langeland Kommune

Forslag til vandløbsregulering i Rudkøbing Vejle

Offentlig høring - frist den 23. august 2019

I forbindelse med gennemførelsen af et vådområdeprojekt i Rudkøbing Vejle ønsker Langeland Kommune at ændre vandstandsforholdene i vejlen indenfor projektområdet, blokere interne dræn samt etablere nyt udløb fra projektområdet.

Projektet er i offentlig høring efter vandløbsloven i perioden 26. juli 2019 til 23. august 2019.

Der er i denne periode mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag.

I forbindelse med høringen afholdes en offentlig markvandring fredag den 9. august 2019. Vi mødes på Spangevej ved pumpestationen over for nr. 27 kl. 16:00.

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Astrid Ejlersen på tlf. 63516043.

Sidst opdateret: 26. juli 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17