Langeland Kommune

Forslag til regulering og naturgenopretning i Ålemosen

4 ugers offentlig høring fra den 16. maj 2019

I forbindelse med realisering af kommunens Natura 2000-handleplan for Sydfynske Øhav, har Langeland Kommune ansøgt og fået bevilget midler fra staten til at gennemføre et hydrologiprojekt på matrikelnumre 58c og 58a, Humble By, Humble, beliggende i Ålemosen. Hydrologiprojektet består i ændret pumpeaktivitet ved nedlæggelse af den nuværende pumpe, der erstattes af en mere tidssvarende afværgepumpe.
Afværgepumpen skal sikre, at vandstanden i Ålemosen ikke overstiger kote 1,5 – 1,6 m.

Projektet er i 4 ugers offentlig høring efter vandløbsloven fra den 16. maj 2019.

Der er i denne periode mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger eller ændringsforslag.

Offentlig høring (pdf - nyt vindue)

 
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Mogens Lind Jørgensen på tlf. 62 23 34 34.

Sidst opdateret: 16. maj 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17