Langeland Kommune

Slåning af rabatter

Græsslåning langs marker med frøafgrøder

Langeland Kommune slår i maj/juni vejenes sidearealer langs marker med frøafgrøder. Arealer med græs mv. til foder og til industriel anvendelse betragtes ikke som frømarker.

Ønsker du slåning af grøfter og rabatter, der støder op til marker med frøafgrøder? Henvend dig senest 3.maj 2019:

  1. Indsend markkort med indtegnede frø-/udlægsmarker.
  2. Skriv navn og telefonnummer på sammen med vejnavn og eventuelle oplysninger om kilometrering, som står på kantpælene.
  3. Send pr. e-mail til bsj@langelandkommune.dk eller pr. post til Vej og Park, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Poul Petersen på tlf. 63 51 62 61.

Vi henstiller til, at vandstophaner, brønde og skelpæle er synlige, og at rabatterne er ryddet for sten og andre effekter, som kan beskadige græsslåmaskinen.

Sidst opdateret: 27. april 2019