Langeland Kommune

Slåning af grøfter og rabatter ved marker med frøafgrøder

Kommunen tilbyder at slå grøftekanter langs udlægs- og frømarker

Igen i år tilbyder kommunen at slå grøftekanter, der ligger langs udlægs- og frømarker. Det er vores driftsafdeling, der tager mod oplysninger om frøarealers placering.

Ønsker du slåning af grøfter og rabatter, der støder op til marker med frøafgrøder, skal du henvende dig senest tirsdag den 16. maj 2017:

  1. Lav markkort med indtegnede frø-/udlægsmarker.
  2. Skriv navn og telefonnummer på sammen med vejnavn og eventuelle oplysninger om kilometrering, som står på kantpælene.
  3. Send pr. e-mail til bsj@langelandkommune.dk 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Poul Petersen på tlf. 63 51 62 61.

Vi henstiller til, at vandstophaner, brønde og skelpæle er synlige, og at rabatterne er ryddet for sten og andre effekter, som kan beskadige græsslåmaskinen.

Sidst opdateret: 22. april 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Vej og Park
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6261