Langeland Kommune

Åbning af offentlige vandløb

er i høring til den 30. april 2019.

Langeland Kommune har modtaget en ansøgning om åbning af det offentlige vandløb, Afløbet fra Gammellung og Kildemosen på en 60 m lang strækning ved Kildemosevej 3, 5900 Rudkøbing. Projektet ønskes etableret på mat.nr. 16q, Illebølle By, Lindelse jf. figur 1.

 x

Formålet er at afhjælpe de afvandingsmæssige problemer, der i dag giver vandstuvning i Gammellung mose. Regulering af vandløb kræver vandløbsmyndighedens godkendelse jf. vandløbslovens1 § 17 samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v.

Høringssvar
Inden Langeland Kommune træffer afgørelse i sagen, er der mulighed for at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet.
Høringssvar sendes til Langeland Kommune, Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing eller teknik.miljoe@langelandkommune.dk. Høringssvar modtages senest d. 30. april 2019.

Sidst opdateret: 02. april 2019

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00