Langeland Kommune

Miljøgodkendelse til Langeland Affald ApS

Omlastestation, haveaffaldsplads og genbrugsplads

Langeland Kommune har den 15. marts 2019 givet miljøgodkendelse til en ny omlastestation til affald og en ny haveaffaldsplads på Dunsbjergvej 10 og Dunsbjergvej 12, 5900 Rudkøbing. Der er lavet en samlet miljøgodkendelse for de 2 nye anlæg og den eksisterende genbrugsplads.

Læs

Klagevejledning

Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen. Klagefristen udløber den 12. april 2019.

Afgørelsen bliver annonceret på DMA portalen.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til afgørelsen, kan du rette henvendelse til Teknik og Miljø, miljømedarbejder Lisbeth Emsholm, tlf. 6351 6044.

Sidst opdateret: 16. marts 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00