Langeland Kommune

Oprensning af gadekær på Strynø

Gadekær på Strynø kan renses op

Vi har fået dispensation fra Svendborg Kommune til oprensning af 4 gadekær på Strynø.

Gadekærene er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 om generelt beskyttede naturtyper. Derfor må vi ikke ændre tilstanden i gadekærene uden at søge dispensation fra §3.

Svendborg Kommune har vurderet, at en oprensning vil have en klar naturforbedrende værdi for gadekærenes dyre- og planteliv.

Klagevejledning

Langeland Kommune og foreninger og organisationer kan klage over Svendborg Kommunes afgørelse senest torsdag den 9. november 2017 via Klageportalen.

Der er et link til Klageportalen på forsiden af

 

 

Sidst opdateret: 12. oktober 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17