Langeland Kommune

Etablering af sø ved Illebøllevej 27

Afgørelse

Langeland Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse, efter planlovens § 35, til etablering
af et vandhul, på omkring 1200 m2, på matrikel 14 a Illebølle By, Lindelse.

Arealet hvor søen ønskes etableret tilhører ejendommen Illebøllevej 27.

Sidst opdateret: 12. juli 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17