Langeland Kommune

Regulering af Hederenden

Tilladelse til rørbro i Hederenden

Kommunen har givet bredejeren tilladelse til at udvide en rørbro i vandløbet med op til 3 m. Rørbroen er beliggende omtrent 2,0 km sydøst for Tryggelev ved Hedevejen. 

Tilladelsen er givet i henhold til vandløbslovens § 47.

Vi forventer, at projektet kan gennemføres i foråret 2018.

Læs

Formål

Projektet har til formål at etablere en røroverkørsel som gør det muligt at passere vandløbet uden at de store landbrugsmaskiner er til gene for naboerne på Hedevejen 10.

Klageadgang

Fra offentliggørelsen den 21. december 2017 er der mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 18. januar 2018. Beskrivelse af klageadgang kan findes i afgørelsen.

 

Sidst opdateret: 22. december 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17