Langeland Kommune

Regulering af Fakkerenden

Tilladelse til rørbro i Fakkerenden

Kommunen har givet Naturstyrelsen tilladelse til at opføre en ny rørunderføring, der skal fungere som kreaturbro over Fakkerenden i mosen.

Tilladelsen er givet i henhold til vandløbslovens § 47.

Samtidig har vi givet tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet i henhold til § 30 i regulerings-bekendtgørelsen.

Læs

Formål

Projektet har til formål at forbedre naturkvaliteten i mosen ved at sikre afgræsning og derved fremme særlige planter i mosen.

Klageadgang

Fra offentliggørelsen er der mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil den 6. april. Beskrivelse af klageadgang kan findes i afgørelsen.

 

Sidst opdateret: 10. marts 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17