Langeland Kommune

Vandløbsregulering i Ålemosen

Afgørelse

Langeland Kommune meddeler hermed tilladelse til ændring af pumpeaktivitet samt etablering af ny afværgepumpe på matrikelnumre 58c og 58a, Humble By, Humble.

Pumpeaktivitet og placering ændres i forbindelse med realisering af kommunens Natura 2000-handleplan for Sydfynske Øhav, som ved genskabelse af mere naturlige vandstandsforhold, skal sikre gunstig bevaringsstatus for nogle af de udpegede arter og naturtyper.

Projektet har været i 4 ugers offentlig høring fra den 5. august 2019.

AFGØRELSEN (pdf - nyt vindue) 

Teknisk og biologisk forundersøgelse Ålemosen og Køllenor (pdf - nyt vindue)

Teknisk notat - Ålemosen (pdf - nyt vindue)

Fremtidige afvandingsforhold kote 1,50 m (pdf - nyt vindue)

Høringsbrev (pdf - nyt vindue)

Sidst opdateret: 06. juli 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17