Langeland Kommune

Ledige tilladelser til taxikørsel pr. 15. maj 2017

Søg om ledig taxitilladelse inden den 27. marts 2017

Langeland Kommune har 3 ledige taxitilladelser.

Der er behov for 3 almindelige personbiler.
1 bil med hovedkørsel aften og nat på Langeland.
2 biler med hovedkørsel på Langeland.

Tilladelsen er tidsbegrænset med 5 år første gang med mulighed for forlængelse ved periodens udløb med 10 år ad gangen.

Ansøgere skal opfylde bestemmelserne i § 3 i loven om taxikørsel for at komme i betragtning som ansøger. Blandt andet skal du have fast bopæl i landet, ingen betydelig gæld til det offentlige, have økonomisk grundlag for at drive forretning og må ikke være dømt

Ansøgning

Særlig blanket til brug for ansøgning og dokumentation samt vejledning kan fås ved personlig henvendelse i Infrastruktur, Fredensvej 1, Rudkøbing, hos Bente Wittmann eller på telefon 63 51 60 59.

Vi gør opmærksom på, at der også af ansøger skal afleveres:
• Ny straffeattest (maks. 14 dage gammel)
• Kopi af dåbsattest eller navneattest
• Kopi af sundhedskort, førerkort og erhvervskørekort
• Årsbudget og finansieringsplan
• Kopi af kursusbevis
• Dokumenteret egenkapital i form af kontoudskrift eller lignende på mindst kr. 50.000. Ved yderligere tilladelser forhøjes beløbet med kr. 25.000 for hver bevilling.

Hvis ansøger ikke kan dokumentere egenkapital til brug for ansøgningen (kontoudskrift), er det muligt at benytte sig af en sikkerhedsstillelse gennem tilsagn fra forsikringsselskab eller pengeinstitut. En eventuel sikkerhedsstillelse skal vedlægges ansøgningen.

Det koster kr. 468,00 at få behandlet en ansøgning. Der bliver fremsendt en regning på beløbet, som skal være betalt før det videre forløb.

Udstedelse af tilladelsen koster kr. 1.537,00.

Erhvervshæmmede ansøgere

Ansøgere, der er erhvervshæmmede, har fortrinsret, hvis personen med handicap efter Langeland Kommunes vurdering er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.
Fortrinsadgangen sikres ved retten til en ansættelsessamtale i Langeland Kommune.
Du skal til ansøgningen sende en udtalelse med fra handicapkonsulenten i din egen bopælskommune.  

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være modtaget af Langeland Kommune, Infrastruktur senest tirsdag den 27. marts 2017.

 

Sidst opdateret: 03. marts 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17