Langeland Kommune

Vestervej 12, 5935 Bagenkop

Ændring af dyrehold

Svendborg Kommune har givet en miljøtilladelse til husdyrbruget på Vestervej 12, 5935 Bagenkop.

Læs

på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Klagefristen udløber fredag den 15. juni 2018.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

 

Sidst opdateret: 23. maj 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17