Langeland Kommune

Stengadevej 40, 5953 Tranekær

Udvidelse af dyrehold

Svendborg Kommune har givet et tillæg til miljøgodkendelsen på husdyrbruget på Stengadevej 40, 5953 Tranekær.

Læs

på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Klagevejledning

Klagefristen udløber fredag den 10. november 2017.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

 

 

Sidst opdateret: 14. oktober 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17