Langeland Kommune

Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær

Udvidelse af produktionsareal

Svendborg Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse til at udvide smågrise- og slagtesvineproduktionen på ejendommen Sønderskovgård på Sønderskovvej 2, 5953 Tranekær.

Læs

på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Frist for bemærkninger

Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere sagen, og desuden kan der fremsættes anmodning om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger. Fristen for at komme med bemærkninger og idéer til ansøgningen og for at bede om at modtage et udkast til miljøgodkendelse er den 24. september 2018.

Når et forslag til miljøgodkendelse foreligger, vil enhver, der berøres af afgørelsen, kunne kommentere udkastet inden for en frist på 30 dage. Det gælder også for visse organisationer og foreninger.

Kopi af ansøgning

Du kan få en kopi af ansøgningen, hvis du henvender dig til Svendborg Kommune, Natur og Miljø, Team Landbrug, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller på mail landbrug@svendborg.dk. Nævn gerne sagsid. 18/17737.

Kontakt

Nærmere oplysninger om ansøgningen kan også fås ved henvendelse til miljøsagsbehandler Mads Mortensen på mads.mortensen@svendborg.dk eller tlf. 3017 5443.

 

Sidst opdateret: 11. september 2018