Langeland Kommune

Harnbjergvej 12 og Nørreballevej 13, 5932 Humble

Ansøgninger om miljøgodkendelse til svineproduktion

Svendborg Kommune har modtaget ansøgninger om miljøgodkendelse til svineproduktion på Harnbjergvej 12 og Nørreballevej 13, 5932 Humble.

På Svendborg Kommunes hjemmeside kan du finde oplysninger om ansøgningerne:

Anmodning om ansøgningsmateriale

Ansøgningsmaterialet er offentligt tilgængeligt. Enhver har ret til at se ansøgningen og kommentere sagen eller anmode om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger. Fristen for denne anmodning er den 15. august 2019.

Udkast til afgørelse om miljøgodkendelse vil være tilgængeligt på Svendborg Kommunes hjemmeside, før der træffes afgørelse. Naboer og andre berørte, herunder bestemte organisationer og foreninger, vil blive orienteret herom og få mulighed for at kommentere udkastet inden for en frist på minimum 30 dage.

Når afgørelsen er truffet, kan den påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt bestemte organisationer og foreninger. Afgørelsen ledsages af en klagevejledning.

Anmodning om at se ansøgningsmaterialet, udkast til afgørelse m.v. samt bemærkninger og spørgsmål kan rettes til miljøsagsbehandler ved Svendborg Kommune Susanne Kjær-Hansen, e-mail: susanne.kjaer-hansen@svendborg.dk eller tlf. 3017 5443. Hvis du ønsker at benytte sikker mail, kan du i stedet sende med digital post via e-boks. Oplys sagsnummer 19/11332.

Sidst opdateret: 06. august 2019