Langeland Kommune

Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing

Ny gyllebeholder godkendt

Svendborg Kommune har den 21. december 2017 meddelt miljøgodkendelse til at etablere en ny 5.000 m3 gyllebeholder med fast overdækning til husdyrproduktionen på Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing. Godkendelsen er det 3. tillæg til husdyrproduktionens miljøgodkendelse.

Husdyrproduktionen på ejendommen bliver ikke ændret.

Læs

på Svendborg Kommunes hjemmeside.

Sagsbehandler er Jette Raal Stockholm, e-mail jette.raal.stockholm@svendborg.dk, tlf. 6223 3444.

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen er derfor torsdag den 18. januar 2018.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

 

 

Sidst opdateret: 22. december 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17