Langeland Kommune

Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing

2 fodersiloer kan opføres

Vi har afgjort, at 2 ny fodersiloer kan opføres på Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing. Fodersiloerne kræver ikke godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven, og opførelsen kan ske i henhold til anmeldeordningens § 10.

Læs

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra torsdag den 4. januar 2018, som er den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber derfor torsdag den 1. februar 2018 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage digitalt til Langeland Kommune gennem Klageportalen. Kommunen videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

 

 

Sidst opdateret: 05. januar 2018

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17