Langeland Kommune

Ny maskinlade. Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing

Ny maskinlade kan opføres

Vi har truffet afgørelse om, at opførelse af en ny maskinlade på ca. 2.373 m2 på ejendommen Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing kan gennemføres uden godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven, og at det kan gennemføres i henhold til anmeldeordningens § 25.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse, skal dette ske senest onsdag den 18. oktober 2017.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

Afgørelsen er offentliggjort den 20. september 2017 på kommunens hjemmeside, og klagefristen udløber dermed den 18. oktober 2017 kl. 23.59.

 

Sidst opdateret: 21. september 2017

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17