Langeland Kommune

Eggertsvej 12, 5932 Humble

Kornsilo kan opføres

Vi har afgjort, at en kornsilo kan opføres på Eggertsvej 12, 5932 Humble. Kornsiloen kræver ikke godkendelse eller tilladelse efter husdyrbrugloven, og opførelsen kan ske i henhold til anmeldeordningens § 10.

Læs

Klagevejledning

Klagefristen er 4 uger fra torsdag den 5. juli 2018, som er den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagefristen udløber derfor torsdag den 2. august 2018 kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage digitalt til Langeland Kommune gennem Klageportalen. Kommunen videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af

Klageportalen ligger på borger.dk og virk.dk. Du logger på Klageportalen med din Nem-ID.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Du kan finde vejledning i brugen af Klageportalen på Miljø- og Fødevarenævnets hjemmeside.

 

 

Sidst opdateret: 06. juli 2018

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00