Langeland Kommune

Hallinggade 12

Endelig vedtagelse af tillæg 7

Kommunalbestyrelsen har den 8. juni 2015 endelig vedtaget kommuneplan 7 - Hallinggade 12

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i 8 uger, fra onsdag den 11. marts 2015 til onsdag den 6. maj 2015.

Der indkom ingen høringssvar i perioden.

Vedtagelsen betyder, at hele rammeområde 9.O.3 udtages i sin helhed af kommuneplanen, med undtagelse af 820m2 mod nord, som er solgt til Hallinggade 12, der er beliggende i byzonen.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med planen.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra denne offentlige bekendtgørelse.

Klagen skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle klager. Gebyret er 500 kr. Gebyret bliver refunderet, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Flere oplysninger om at klage findes på Natur- og Miljøklagenævnet (nyt vindue).

Sidst opdateret: 11. juni 2015

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00