Langeland Kommune

Shelters, Lohalsvej 17

Endelig vedtagelse af tillæg 6 og lokalplan 111

Kommunalbestyrelsen har den 9. marts 2015endelig vedtaget kommuneplan 6 og lokalplan 111 - Shelters, Lohalsvej 17.

 

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra tirsdag den 14. oktober 2014 til tirsdag den 9. december 2014.

Der indkom ingen høringssvar i perioden.

Vedtagelsen betyder, at der gives mulighed for etablering af lejrplads og shelters for mindre grupper.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med planen.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra denne offentlige bekendtgørelse.

Klagen skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle klager. Gebyret er 500 kr. Gebyret bliver refunderet, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Flere oplysninger om at klage findes på Natur- og Miljøklagenævnet (nyt vindue).

Sidst opdateret: 12. marts 2015

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00