Langeland Kommune

Tillæg og lokalplan for område i Tullebølle.

Forslag til kommuneplantillæg 18 og lokalplan 1.02. Høring til den 25. august 2017.

Kommunalbestyrelsen har den 12. juni 2017 godkendt og vedtaget forslag til kommuneplantillæg 18 og ophævelse af lokalplan 1.02 - Industriområde i Tullebølle.

er i offentlig høring i 8 uger fra fredag den 30. juni 2017 til fredag den 25. august 2017.

Eventuelle bemærkninger til forslaget og den delvise ophævelse af lokalplanen skal sendes til Langeland Kommune senest den 25. august 2017.

Miljøvurdering

Langeland Kommune har foretaget en screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer vurderet, at der ikke skal foretages en videregående miljømæssig vurdering af ophævelsen af lokalplanen. Denne afgørelse kan påklage inden 4 uger (28. juli 2017) til Planklagenævnet. Du klager gennem klageportalen, se klagevejledning på http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet

Sidst opdateret: 29. juni 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00