Langeland Kommune

Filetfabrikken

Endelig vedtagelse af tillæg 12 og lokalplan 130

Kommunalbestyrelsen har den 14. november 2016 endelig vedtaget kommuneplan 12 og lokalplan 130 - Filetfabrikken.

 

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan har været i offentlig høring i 8 uger, fra mandag den 4. juli 2016 til mandag den 29. august 2016.

Der indkom ingen høringssvar i perioden.

Vedtagelsen betyder, at området kan bruges til blandet bolig- og erhverv.

Klagevejledning

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over retlige spørgsmål i forbindelse med planen.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra denne offentlige bekendtgørelse (18. november 2016).

Klagen skal ske til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager gennem Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle klager. Gebyret er 500 kr. Gebyret bliver refunderet, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Flere oplysninger om at klage findes på Natur- og Miljøklagenævnet (nyt vindue).

Sidst opdateret: 18. november 2016

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00