Langeland Kommune

Høring om fjernelse af bevarings-værdig bygning i kategori 4

Tom Knudsensvej 42, 5953 Tranekær. Høring til og med den 5. september 2018

Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygning 4, Tom Knudsensvej 42, 5953 Tranekær. Matr. nr. 1x, Skiften Ejerlav, Hou.

Bygning 1 i BBR er registreret efter 

I henhold til kommuneplanen skal nedrivning af bygninger med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 være offentligt bekendtgjort i 4 uger.

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal fremsendes skriftligt til kommunen og være modtaget senest den 5. september 2018.

Sagen kan i øvrigt ses i Teknik og Miljø på rådhuset.

 

Sidst opdateret: 09. august 2018