Langeland Kommune

Skrøbelev Hedevej 12, 5900 Rudkøbing. Socialpædagogisk opholdssted

Afslag på ansøgning om ændret anvendelse af opholdssted

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 offentliggør vi følgende:

Afslag på ansøgning om tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til at drive opholdssted- samt botilbud til unge/voksne mellem 15 og 25 år på Skrøbelev Hedevej 12, 5900 Rudkøbing.

Nærmere oplysninger om afslagets omfang kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (9. august 2019) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 6 september 2019 kl. 23:59.

 

 

 

Sidst opdateret: 10. august 2019