Langeland Kommune

Høring om fjernelse af bevarings-værdig bygning i kategori 2

Spodsbjergvej 87, Rudkøbing. Høring til og med den 22. februar 2019

Teknik og Miljø har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygning 4, Spodsbjergvej 87, 5900 Rudkøbing. Matr. nr. 19l, Rudkøbing Markjorder.

Bygning 1 i BBR er registreret efter 

med en bevaringsværdi på 2 og med et bebygget areal på 572 m2.

I henhold til kommuneplanen skal nedrivning af bygninger med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 være offentligt bekendtgjort i 4 uger.

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal fremsendes skriftligt til kommunen og være modtaget senest den 22. februar 2019.

Sagen kan i øvrigt ses i Teknik og Miljø på rådhuset.

 

Sidst opdateret: 26. januar 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00