Langeland Kommune

Høring om fjernelse af bevarings-værdig bygning i kategori 3

Østersøvej 7, 5932 Humble. Høring til og med den 7. maj 2018

Infrastruktur har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af bygning 4, Østersøvej 7, 5932 Humble. Matr. nr. 6a, Hesselbjerg By, Humble.

Bygning 4 i BBR er registreret efter 

I henhold til kommuneplanen skal nedrivning af bygninger med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 være offentligt bekendtgjort i 4 uger.

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal fremsendes skriftligt til kommunen og være modtaget senest den 7. maj 2018.

Sagen kan i øvrigt ses i Infrastruktur på rådhuset.

 

Sidst opdateret: 10. april 2018

Kontakt

Langeland Kommune
Teknik og Miljø
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17