Langeland Kommune

Høring om fjernelse af bevarings-værdig bygning i kategori 3

Gustav Petersensvej 3. Høring til og med den 18. oktober 2017

Infrastruktur har modtaget en ansøgning om tilladelse til nedrivning af en bygning, som er beliggende på Gustav Petersensvej 3, 5953 Tranekær. Matr. nr. 29c, Hou Ejerlav, Hou.

Bygning 2 i BBR er registreret efter SAVE-metoden (nyt vindue) i Langeland Atlas (nyt vindue) med en bevaringsværdi på 3.

I henhold til kommuneplanen skal nedrivning af bygninger med en bevaringsværdi på 1, 2, 3 og 4 være offentligt bekendtgjort i 4 uger.

Eventuelle indsigelser mod nedrivningen skal fremsendes skriftligt til kommunen inden den 18. oktober 2017.

Sagen kan i øvrigt ses i Infrastruktur på rådhuset.

 

Sidst opdateret: 21. september 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17