Langeland Kommune

Landzoneafgørelse, , Kinderballevej 8, 5932 Humble

 

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til  ændret anvendelse af tidligere lade, bygning 3 til bolig og ændring af nuværende bolig, bygning 1 til udhus på Kinderballevej 8, 5932 Humble matr. nr. 12d Tryggelev By, Tryggelev.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (2. august 2019) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 30. august 2019 kl. 23:59.

Sidst opdateret: 02. august 2019