Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Tryggelev Nor

Opførelse af observationsskjul

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til opførelse af et Innovativt Observationsskjul beliggende i Tryggelev Nor, matr. nr. 64 Nordenbro By, Magleby.

    Observationsskjulets formål er at skabe unikke næroplevelser for alle i naturen, hvor man kommer helt tæt på især fugle og pattedyr.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Infrastruktur, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (7. juli 2017) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 4. august 2017 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 07. juli 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Infrastruktur
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17