Langeland Kommune

Landzonetilladelse, Spodsbjergvej 315, RUdkøbing

Indretning af feriebolig

Landzoneafgørelse

I henhold til planlovens § 35 stk. 1 offentliggør vi følgende landzonetilladelse:

  • Tilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til indretning af 156 m2 feriebolig på Spodsbjergvej 315, 5900 Rudkøbing, matr. nr. 6b, Pederstrup By, Longelse.

Nærmere oplysninger om tilladelsens omfang og vilkår kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing hvor sagens akter er fremlagt.

Fra offentliggørelsen (8. juli 2019) er der mulighed for at indbringe klage over afgørelsen til Planklagenævnet inden for 4 uger. Dvs. senest den 5. august 2019 kl. 23:59.

 

 

Sidst opdateret: 06. juli 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17